qazıntı

qazıntı
1.
is.
1. Yer altından qazımaqla çıxarılan mədən və s. faydalı süxurlar. Təbiətdə faydalı qazıntılara ya ayrı-ayrı minerallar, ya da bir mineraldan ibarət olan süxurlar şəklində təsadüf edilir. M. Qaşqay.
2. Qədim dövrlərə aid maddi mədəniyyət əsərlərini, yaxud heyvan qalıqlarını yer altından qazıb çıxarma işi. Qazıntı işləri. Qazıntı nəticəsində tapılan qədim şəhərin qalıqları. – Türbənin daxilində aparılan qazıntı zamanı döşəmənin altında qəbirlər açılmış və burada dəfn edilmiş 7 adamın skeletləri meydana çıxarılmışdır. Salamzadə. // Ən qədim geoloji dövrlərdə yaşamış, indi isə yerin dərin qatlarından tapılan heyvanların, bitkilərin qalıqları. Heyvanların qazıntı halında tapılan qalıqları göstərir ki, keçmiş zamanlarda yaşamış heyvanlar indi yaşayan heyvanlardan fərqli imişlər. «Ümumi zootexniya».
2.
is.
1. Bir yerin və ya şeyin qazılmasından hasil olan qırıntı, tör-töküntü. Ət taxtası qazıntısı. Təknə qazıntısı.
2. Yazının qazılmış, bıçaq və s. ilə pozulmuş yeri.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • həfr — ə. qazıma, qazıntı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • həfriyyat — ə. «həfr» c. arxeoloji qazıntılar, qazıntı işləri …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kaviş — f. 1) axtarma, arama, tədqiqat; 2) qazıntı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mə’dən — ə. faydalı qazıntı çıxarılan yer …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • arxeologiya — <yun.> Qazıntı yolu ilə tapılan maddi mədəniyyət abidələrinə əsasən qədim xalqların yaşayış və mədəniyyətini tədqiq edən elm. Azıx mağarasının tədqiqi Azərbaycan arxeologiyasının mühüm hadisələrindəndir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • arxeoloji — sif. Arxeologiyaya aid olan. Arxeoloji qazıntı. Arxeoloji tədqiqat. Arxeoloji ekspedisiya. Arxeoloji tapıntılar. – Şagirdlər <Teymurdan> arxeoloji qazıntılar . . haqqında çox maraqlı və yeni şeylər eşidərdilər. Ə. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • avstralopitek — is. <lat.> Qazıntı zamanı tapılmış insanabənzər meymun (artıq nəsli kəsilmişdir). Avstralopiteklərin qalıqları …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həfriyyat — is. <ər.> köhn. Arxeoloji qazıntılar; qazıntı işləri …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • inşa — is. <ər.> köhn. 1. Qayırma, yaratma, qurma, vücuda gətirmə, tikmə. Gəmi inşası. Mədən inşası. – Xəndəkdə qazıntı işləri qurtarandan sonra, dörd iri borunun inşasına başlanacaqdı. Ə. S.. İnşa etmək – qurmaq, yaratmaq, quraşdırmaq, qayırmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kollektor — <lat.> 1. xüs. Bir şeyi öz tabeliyində olan təşkilatlardan toplamaq, habelə onların arasında paylaşdırılmaqla məşğul olan idarə. Kitabxana kollektoru. 2. tex. Başqa kanal və ya borulardan gələn maye və ya qazları toplayıb aparan böyük kanal …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”